Курс №4. СервісиWeb 2.0 – інструмент для творчості

(Навчання 20.01.2020 – 20.02.2020)
  1. Заікіна Олена – № 1261 від 07/01/2020
  2. Криштопа Тетяна – № 1262 від 07/01/2020

Курс 5. Використання Інтернету та хмарних сервісів для дистанційного та перевернутого навчання. Віртуальна школа Moodle

Демченко Марина – № 1260 від 07/01/2020