Вступне заняття

Урок №1. Google Classroom. Створення власного класу.

Урок №2. Наповнення курсу матеріалами.

Урок №3. Додавання учнів до класу

Урок №4. Як працювати учневі в Google Classroom?

Урок №5. Перевірка та оцінювання учнівських робіт

Урок №6. Окремі питання автоматизації роботи в  Google Classroom

Урок № 7. Доповнення до уроків